Wodzisławskie centrum medyczne

Prowadzi działalność diagnostyczną i leczniczą z zakresu chirurgii naczyniowej oraz chirurgii plastycznej. Wykonujemy procedury operacyjne
i wewnątrznaczyniowe. Dysponujemy nowoczesnym 15-łóżkowym oddziałem z salami 1, 2 osobowymi wyposażonymi w węzeł sanitarny oraz 2 salami VIP. Wykonujemy zabiegi na naczyniach metodą otwartą (chirurgiczną / jak i zabiegi wewnątrznaczyniowe (endowaskularne, małoinwazyjne) w zakresie tętnic i żył.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

Zadzwoń teraz