Operacje tętnic szyjnych

Chirurgia naczyniowa

}

Czas trwania zabiegu

Około 2 godzin

agsdix-null

Zdjęcie szwów

Po 10 – 14 dniach

agsdix-null

Wizyta kontrolna

Podczas zdjęcia szwów

agsdix-null

Przeciwwskazania

Niedrożna tętnica szyjna wewnętrzna, nieistotne hemodynamicznie zwężenie

agsdix-null

Niezbędne badania

Kardiolog, anestezjolog, neurolog + 2 x USG tt. Szyjnych + czasem CT

Operacje tętnic szyjnych

Endarterektomia to jedna z najbardziej uznanych metod zwalczania miażdżycowego zwężenia tętnic szyjnych. Jej celem jest usunięcie chirurgiczne blaszek miażdżycowych.

Miażdżyca tętnic szyjnych to bardzo poważne schorzenie – zmniejszenie przepływu krwi przez tętnice szyjną jest przyczyną ponad 20% udarów. Przez niedokrwienie mogą powstawać w organizmie zmiany większe lub mniejsze.

Istotnym objawem zmian miażdżycowych w okolicach tętnicy szyjnej jest spadek ciśnienia, zaburzenia mowy, porażenie lub niedowład kończyn, asymetria twarzy czy problemy ze wzrokiem w postaci czasowego braku widzenia, mroczków, chwilowe utraty świadomości. Część z tych objawów jest charakterystyczna dla oderwania się blaszek miażdżycowych i zmniejszenia dopływu światła bądź jego całkowitego ograniczenia. O ile przy krótkotrwałej dolegliwości, zmiany z powodu niedotlenienia mózgu są odwracalne, o tyle w przypadku, kiedy dojdzie już do udaru niedokrwiennego mózgu mogą nastąpić zmiany nieodwracalne.

Endarterektomię wykonuje się u Pacjentów:

– u których po badaniu USG doppler oraz angiografii TK lub MR widoczne zwężenie tętnicy szyjnej przekracza 70%.

– w niektórych przypadkach, indywidualnie kwalifikowani do zabiegu są Pacjenci ze stopniem zwężenia poniżej 70%

– endarterektomię najlepiej wykonywać po upływie maksymalnie 14 dni od wystąpienia objawów przejściowych objawów ataków niedokrwiennych mózgu lub udaru.

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym przez nacięcie poprowadzone od środka mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego (długość nacięcia oscyluje pomiędzy 5 a 10 centymetrów).

Po odkryciu zwężonej tętnicy chirurg przystępuje do zaciśnięcia jej specjalistycznymi zaciskami chirurgicznymi. Następnie rozcina tętnicę, usuwa blaszki miażdżycowe po czym tętnica zostaje zszyta.

Czasami zachodzi potrzeba naszycia sztucznej protezy naczyniowej lub protezy z żyły pobranej od pacjenta aby zwiększyć objętość tętnicy. Po zamknięci tętnicy wprowadza się dreny i zszywa skórę w miejscu poprowadzonego cięcia dojściowego do tętnicy.

Pacjent opuszcza klinikę, ze szczegółowymi zaleceniami lekarskimi, zazwyczaj w ciągu 5-7 dni po zabiegu, o ile nie wystąpią żadne komplikacje.

}

Czas trwania zabiegu

Około 2 godzin

agsdix-null

Zdjęcie szwów

Po 10 – 14 dniach

agsdix-null

Wizyta kontrolna

Podczas zdjęcia szwów

agsdix-null

Przeciwwskazania

Niedrożna tętnica szyjna wewnętrzna, nieistotne hemodynamicznie zwężenie

agsdix-null

Niezbędne badania

Kardiolog, anestezjolog, neurolog + 2 x USG tt. Szyjnych + czasem CT

Zadzwoń teraz