Metody leczenia

Chirurgia naczyniowa

Leczenie chirurgiczne 

Metoda standardowa stosowana w chirurgii naczyniowej polega na dostępie do zmienionego chorobowo naczynia poprzez spore nacięcie, wypreparowanie i otwarcie go w celu oczyszczenia/ poszerzenia/ zwężenia – w zależności od schorzenia jakim jest objęte. Operacje w większości przeprowadzane są w znieczuleniu ogólnym lub podpajęczynówkowym co uniemożliwia Pacjentowi szybki powrót do domu. Konieczne jest pozostanie pod opieką specjalistów przez kilka kolejnych dni po wykonaniu operacji naczyń metodą standardową. W skutek wykonanych cięć na ciele Pacjenta pozostają dość dużych rozmiarów, widoczne blizny pooperacyjne. Metoda klasyczna w chirurgii naczyniowej wymaga również o wiele szerszego przygotowania Pacjenta do samej operacji – konieczne jest wykonanie szeregu badań kwalifikujących do operacji.

Po operacji Pacjent odczuwa także silniejsze dolegliwości bólowe a czas rekonwalescencji
jest dłuższy niż w przypadku metod wewnątrznaczyniowych.

Leczenie endowaskularne 

Przeprowadzenie operacji z zakresu chirurgii naczyniowej metodą endowaskularną charakteryzuje się dostępem wewnątrznaczyniowym. Metoda endowaskularna została przez wielu specjalistów chirurgii naczyniowej okrzyknięta „złotym standardem”. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych sprzętów możliwe jest uzyskanie takich samych efektów jak przy tradycyjnej operacji, unikając wykonywania dużych nacięć, tym samym powstawania w tym miejscu blizn pooperacyjnych. Operacje metodą endowaskularną są zazwyczaj wykonywane w znieczuleniu miejscowym. Sala operacyjna musi być wyposażona przede wszystkim w angiograf dzięki któremu specjaliści uzyskują dokładny obraz na bieżąco podczas przeprowadzania operacji. Operacje przeprowadzane metodą wewnątrznaczyniową charakteryzują się nie tylko mniejszymi bliznami pozabiegowymi ale co najważniejsze dla Pacjentów – powikłania śródoperacyjne i pooperacyjne są znacznie łagodniejsze i rzadziej występujące.

 

Zadzwoń teraz