Plastyka nosa

Chirurgia plastyczna

}

Czas trwania zabiegu

.

agsdix-null

Zdjęcie szwów

.

agsdix-null

Wizyta kontrolna

.

agsdix-null

Przeciwwskazania

.

agsdix-null

Niezbędne badania

.

Całkowita korekta nosa

Korekta całkowita nosa może być wykonywana z przyczyn czysto kosmetycznych, kiedy Pacjent nie jest zadowolony z wyglądu nosa przez jego wielkość czy kształt. Innym aspektem są zniekształcenia nosa w wyniku urazów mechanicznych czy chorób twarzoczaszki.

Operacje całkowitej korekcji nosa można przeprowadzić dwiema technikami – zamkniętą i otwartą.

Technika zamknięta polega na operowaniu w przedsionkach nosa czyli z dostępu wewnętrznego przez nacięcia nosa umożliwiające dostanie się do kości i chrząstki nosowej. Blizny są umiejscowione wewnątrz nosa więc pozostają niewidoczne gołym okiem.

Technika otwarta charakteryzuje się cięciem zewnętrznym w kształcie litery W przebiegającym pod kątem prostym do przegrody nosowej i pozostawiającym delikatne blizny. Dzięki technice otwartej operacja nosi znamiona bardziej precyzyjnej i przewidywalnej co do efektu końcowego

Operacja przebiega w znieczuleniu ogólnym i jest wykonywana przez chirurga plastyka lub otolaryngologa w stałej obecności personelu pomocniczego i anestezjologa. W zależności od stopnia złożoności operacji i wybranej techniki może ona trwać do 3.5 godziny.

Aby nieco przybliżyć poszczególne kroki, za przykład posłuży nam jedna z najczęściej wykonywanych całkowitych operacji plastycznych nosa czyli jego zmniejszenie.

Po podaniu narkozy anestezjolog oddaje pacjenta w ręce chirurga który wykonuje nacięcie zgodnie z obraną techniką aby uzyskać dostęp do części kostnych i chrzęstnych nosa. W celu uzyskania kontroli nad kształtem usuwa się odpowiednie chrząstki a kość nosową łamie się specjalnym dłutem chirurgicznym a następnie modeluje do pożądanego kształtu. Tuż po jego uzyskaniu i upewnieniu się co do pomyślności zabiegu, chirurg przystępuje do szycia cięć wewnętrznych lub zewnętrznych.

Aby zapewnić stabilność nowego kształtu nosa Pacjentowi zakładana jest tzw. tamponada czy seton z gazy opatrunkowej a na zewnątrz nosa zakładana jest szyna gipsowa mająca za zadanie przede wszystkim ochronę nosa przed urazami mechanicznymi i zachowanie kształtu.

Po zabiegu Pacjent jest przewożony do sali wybudzeniowej i zazwyczaj pozostaje w klinice dobę po operacji podczas której na stałe ma założone setony (tamponada).

W pierwszych dniach po wyjściu do domu należy zwracać szczególną uwagę aby podczas leżenia głowa była ułożona na podwyższeniu. Pacjent powinien stosować zimne okłady mające za zadanie zmniejszenie krwiaków i obrzęków które mogą utrzymywać się około 2 tygodni. Nie należy w tym czasie zbyt intensywnie usuwać wydzieliny z nosa.

Po około 10-14 dniach zostaje zdjęta szyna gipsowa aczkolwiek lekki obrzęk nosa może utrzymywać się do 6 miesięcy – dopiero po takim czasie będzie widoczny końcowy efekt operacji.

W czasie rekonwalescencji Pacjent powinien zwrócić szczególną uwagę na zachowanie stałej temperatury nosa – nie należy narażać go na nadmierne wyziębienie ani przegrzanie.

Dobrą decyzją będzie również ograniczenie wysiłku fizycznego na kilka miesięcy po operacji, gdyż nos jest wtedy szczególnie narażony na urazy mechaniczne.

 

korekta nosa chrzęstnego

Korekcja nosa chrzęstnego polega głównie na modelowaniu czubka nosa. Podczas operacji lekarz może pracować nad kształtem nosa, jego długością lub obniżeniem/ podniesieniem czubka nosa.

Pacjent decydujący się na zmianę kształtu nosa poprzez operację najpierw umawia się na konsultację z chirurgiem, podczas której zostaje poinformowany szczegółowo o przygotowaniu (w tym o niezbędnych badaniach), przebiegu operacji oraz okresie rekonwalescencji.

Zazwyczaj ze względów bezpieczeństwa Pacjenci są proszeni o wykonanie podstawowych badań oraz informowani o możliwych powikłaniach oraz przeciwwskazaniach. Do najczęstszych przeciwwskazań możemy zaliczyć po pierwsze wiek Pacjenta – musi on mieć skończone 18 lat, gdyż wtedy zazwyczaj kończy się etap wzrostowy i ryzyko związane z powstaniem zmian kształtu po operacji jest znikome. Pacjenci po 35 roku życia są informowani o tym, że czas rekonwalescencji w wyniku obniżonej zdolności do regeneracji, może się wydłużyć. Poza wiekiem przeciwwskazania to m.in. nadciśnienie tętnicze, okres ciąży i karmienia piersią czy zaburzenia krzepliwości krwi.

Przed operacją korekcji nosa, jak przed każdym zabiegiem chirurgicznym, należy zaprzestać palenia tytoniu minimum 3 tygodnie przed i po wykonaniu korekcji. Ważne jest, aby unikać opalania twarzy co najmniej 2 tygodnie przed planowanym zabiegiem.

Zawarte w lekach substancje mogą przyczyniać się do powstawania nadmiernego krwawienia w czasie i po operacji. W przypadku przyjmowania leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych należy to konsultować z chirurgiem przeprowadzającym zabieg.

Zabieg korekcji nosa chrzęstnego może być przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym co ustala się podczas indywidualnej konsultacji z lekarzem chirurgii plastycznej. Po podaniu znieczulenia chirurg przystępuje do rozpoczęcia zabiegu. Na tym etapie rozrysowuje schemat cięć wewnętrznych, gdyż operacja nosa chrzęstnego zwykle wykonywana jest techniką zamknięta – bez widocznych blizn.

W zależności od pożądanego efektu chirurg modeluje chrząstkę. Chcąc doprowadzić np. do poniesienia czubka nosa zszywa dwie chrząstki skrzydłowe, z kolei chcąc go obniżyć usuwa część tych chrząstek.

Po zakończeniu modelowania nosa i upewnieniu, co do powodzenia zabiegu, chirurg przystępuje do zamknięcia nacięć cienką nicią chirurgiczną.

Tak jak w przypadku operacji całkowitej nosa, również przy korekcji chrzęstnej Pacjentowi zakładana jest tamponada oraz gipsowa szyna stabilizująca nos. W zależności od zastosowanego rodzaju znieczulenia najszybciej Pacjent może opuścić klinikę jeszcze tego samego dnia (znieczulenie miejscowe) lub następnego dnia po zabiegu (znieczulenie ogólne)

Zdjęcie szyny gipsowej następuje po upływie 7 dni, chyba, że wizyta kontrolna wykaże spowolnione gojenie lub inne przeciwwskazania. Do normalnej aktywności Pacjent powraca zwykle w ciągu 14-21 dni – wtedy tez stopniowo zaczynają zanikać zasinienia w okolicy nosa i oczu, natomiast od intensywniejszej aktywności fizycznej należy powstrzymać się jeszcze około miesiąca po zdjęciu szyny zabezpieczającej.

 

Usunięcie garbu nosowego 

Operację plastyczną nosa m.in. usunięcie garbu nosowego można przeprowadzić dopiero po osiągnięciu odpowiedniego wieku – kiedy kości przestaną się kształtować.

Zabieg usunięcia garbu nosowego przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym – do ustalenia ze specjalistą.

Podczas konsultacji porozmawiasz z lekarzem o Twoich oczekiwaniach po zabiegu i wspólnie ustalicie przebieg operacji oraz Twoje oczekiwania co do efektu.

Jako osoba przygotowująca się do plastyki nosa, musisz wykonać niezbędne badania zalecone przez lekarza. Jeżeli nie było wykonywane szczepienie przeciwko WZW B, konieczne będzie jego wykonanie. Pacjent musi cechować się dobrym, ogólnym stanem zdrowia a przede wszystkim układu oddechowego.

Zabieg korekcji garbu nosowego trwa około 1,5-2h. Zwykle prowadzone są cięcia w okolicy przedsionka nosa co zapewnia niewidoczność blizn. Po wykonanym nacięciu, chirurg oddziela skórę od nosa i przechodzi do właściwego modelowania nosa. Garb nosowy może być spiłowany lub ścięty osteotomem.

Podczas operacji usunięcia garbu nosowego jest możliwość korekty jego kształtu za pomocą ściętej chrząstki lub zmniejszenia nosa. Po osiągnięciu finalnego kształtu nosa przez modelowanie, chirurg przystępuje do zamknięcia rany. Dla usztywnienia, zachowania pożądanego kształtu i zapobiegnięcia krwawieniu Pacjentowi zakładana jest tzw. tamponada i gipsowe usztywnienie.

Po operacji Pacjent jest przewożony do sali pooperacyjnej gdzie dochodzi do siebie po zabiegu – powinien przez najbliższe 2 miesiące utrzymywać głowę w podwyższonej pozycji względem ciała podczas leżenia. Zazwyczaj hospitalizacja trwa 24 godziny.

Po opuszczeniu kliniki, pierwszej kolejności na wizycie kontrolnej usuwana jest tamponada – po maksymalnie 72 godzinach. W granicach 7-14 dnia po zabiegu zdejmowany jest opatrunek gipsowy. W pierwszych tygodniach po operacji nie zaleca się wzmożonej aktywności fizycznej, należy także unikać sytuacji narażających nos na urazy lub występowanie krwawień.

Obrzęk i krwiaki ustępują po około miesiącu jednak na całkowity rezultat należy zaczekać nawet do roku.

}

Czas trwania zabiegu

.

agsdix-null

Zdjęcie szwów

.

agsdix-null

Wizyta kontrolna

.

agsdix-null

Przeciwwskazania

.

agsdix-null

Niezbędne badania

.

Pytanie?

Odpowiedź

Konsultacja 150 zl

Plastyka nosa

Cena
Całkowita korekcja nosaod 18 000 zł
Korekcja nosa chrzęstnego / czubka nosaod 12 000 zł

Galeria przed / po plastyce nosa

Zadzwoń teraz