Implantacja stentgraftów

Chirurgia naczyniowa

}

Czas trwania zabiegu

Około 3 godzin

agsdix-null

Zdjęcie szwów

Po tygodniu

agsdix-null

Wizyta kontrolna

Po tygodniu CT, po 3, 6,12 miesiącach i następnie co roku

agsdix-null

Przeciwwskazania

Warunki anatomiczne

agsdix-null

Niezbędne badania

Podstawowe, CT

implantacja stentgraftów w tętniakach aorty

Stentgraft to najprościej mówiąc elastyczna rurka syntetyczna mająca za zadanie wzmocnić osłabione naczynie krwionośne lub zapewnić nowe połączenie naczyniowe. Bywa też nazywany protezą wewnątrznaczyniową. Od stentu, stentgraft różni się przede wszystkim przeznaczeniem. Stent rozszerza naczynia krwionośne w celu zapewnienia właściwego przepływu krwi, natomiast stentgraft ma za zadanie nadbudować to naczynie, które uległo uszkodzeniu lub zastąpić brakujący odcinek.

Metoda endowaskularna jest alternatywą dla klasycznej operacji wyłączenia z krążenia tętniaka aorty brzusznej.

Zabieg poprzedzany jest właściwą diagnostyką obrazową – głównie USG doppler i szeregiem czynności mających na celu dobór właściwego, do danego przypadku, stentgraftu.

Pacjent przed zabiegiem jest hospitalizowany minimum 24 godziny.

Implantacja stentgraftu przeprowadzona jest z znieczuleniu miejscowym lub przewodowym – Pacjent uzgadnia najlepszą opcję z anestezjologiem.

Na początku lekarz musi uzyskać dostęp do naczyń udowych, który umożliwia nacięcie w pachwinach nad tętnicą udową.

Zazwyczaj przy potrzebie wyłączenia z krążenia tętniaka aorty brzusznej stosuje się stentgrafty rozwidlone.

Stentgraft składa się z trzonu i dwóch ramion przypominając kształtem odwróconą literę Y, które są wprowadzane osobno za pomocą cewnika.

Lekarz korzysta najpierw z możliwości podania kontrastu przez cewnik celem uzyskania dokładnego obrazu aorty i tętnic. Następnie wprowadza, na specjalnych prowadnicach umieszczonych w tętnicach, główną część stentgraftu i ramiona przez dostęp z obu pachwin.

Po pomyślnym umieszczeniu stentgraftu wykonywana jest przez cewnik arteriografia, tętnice są zszywane w miejscu ich nacięcia. Cięcia pachwinowe są zszywane i opatrzone w dreny.

Pacjenci po zabiegu wszczepienia stentgraftu pozostają na oddziale pod ścisłą kontrolą lekarzy. Zostaje wdrożona specjalistyczna dieta, która może występować w postaci kroplówek – bezwzględny zakaz bezpośredniego spożywania pokarmów i płynów.

Po opuszczeniu szpitala, Pacjent zobowiązany jest do odbywania regularnych wizyt i wykonywania badań kontrolnych mających na celu zapobieganie powstaniu powikłań.

 

}

Czas trwania zabiegu

Około 3 godzin

agsdix-null

Zdjęcie szwów

Po tygodniu

agsdix-null

Wizyta kontrolna

Po tygodniu CT, po 3, 6,12 miesiącach i następnie co roku

agsdix-null

Przeciwwskazania

Warunki anatomiczne

agsdix-null

Niezbędne badania

Podstawowe, CT

Zadzwoń teraz