Cennik

Chirurgia naczyniowa

Leczenie szpitalne na oddziale chirurgii naczyniowej jest bezpłatne dla pacjentów posiadających ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Koszty leczenia szpitalnego dla pacjentów bez ubezpieczenia w NFZ ustalane są indywidualnie po konsultacji z lekarzem.

 

  

Poradnia

Cena
Wizyta w poradni chirurgii naczyniowej200 zł
Wizyta w poradni chirurgia naczyniowa z USG DOPPLER300 zł
Skleroterapia450 zł
Badanie USG Doppler naczyń szyjnych150 zł
Badanie USG Doppler kończyn górnych lub dolnych150 zł
Badanie USG Doppler naczyń jamy brzusznej150 zł
Zabieg leczenia żylaków kończyny dolnej metodą laserową - EVLA3 800 zł
Zabieg leczenia żylaków kończyny dolnej metodą pary wodnej - SVS4 000 zł

 

Embolizacje

Cena od
Embolizacje mięśniaków macicy11 500 zł
Embolizacja łagodnego przerostu prostaty11 500 zł
Chemoembolizacje w nowotworach pierwotnych i przerzutowych11 500 zł

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Zakład nie pobiera opłaty.
2. Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem zawarta jest w § 36 regulaminu organizacyjnego.

Zadzwoń teraz