Szanowni Państwo,

wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczęło bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

I. Administrator Danych

            Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Medical Network Intelligence Group Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 53 A (woj. śląskie) 44-300 Wodzisław Śląski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS 0000806453, REGON: 384492250, NIP: 6472587837

 II. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 1. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. Rozpatrywanie skarg i reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową – 6 ust. 1 lit. f RODO;       
 4. Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód;
 7. Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 8. Prowadzenie korespondencji w zakresie działań marketingowych i biznesowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 9. Obsługa zgłoszeń, zapytań, obsługa wniosków oraz udzielanie informacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

III. Odbiorcy danych

            Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych).

IV. Czas przechowywania danych

            Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania prowadzonej przez nas działalności przy zachowaniu zasady rozliczalności.

V. Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

 1. Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 2. Dokumenty rozliczeniowe, tj. księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej;
 3. Dokumenty związane z rękojmią, tj. dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 4. Dane dla celów marketingowych:
 5. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
 6. w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu;

VI. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

            Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W celu zawarcia umowy i rozliczenia prowadzonej działalności jest niezbędne.

            Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów. 

VIII. Informacja dotycząca tzw. plików cookies.

            Informujemy również, iż zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Jako administrator strony jesteśmy podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. Wykorzystujemy pliki (cookies) w celu:

 1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 3. możliwości logowania do serwisu
 4. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

            Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

            Możecie Państwo, w każdej chwili, dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

            Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

            Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

            Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Zadzwoń teraz