Zapytanie ofertowe nr 1/2022

W związku z realizacją projektu w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa NFZ z dnia 20 maja 2022 r. oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka Medical Network Intelligence Group Sp. z o.o. niniejszym kieruje do zainteresowanych podmiotów zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy sprzętu informatycznego na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu/dokumencie.

Dokument do pobrania

Dokument do pobrania – Aktualizacja terminu złożenia oferty

Dokument do pobrania – Informacja o wyborze oferty

Zadzwoń teraz